Amsterdam - architectuur in beeld

4 Amsterdamse School
4.1 Het Scheepvaarthuis
4.2 Spaarndammerbuurt
4.3 De Dageraad
4.4 Plan Zuid:  123456789
4.5 Plan West:  12
4.6 Utiliteitsbouw:  12345678
4.7 Art Nouveau en Art Deco:  1234
4.8 Amsterdamse School bruggen:  1234
- i n d e x -

Externe links:
Amsterdamse School (wikipedia)
Amsterdamse School (architectenweb)
rationalisme (kunstbus)
Hendrik Petrus Berlage (wikipedia)
Gerrit van Arkel (architectenweb)
Alexander Kropholler (wikipedia)
Jan Frederik Staal (wikipedia)
Philip Anne Warners (wikipedia)4.6.3 Amsterdamse School - utiliteitsbouw

Image Hosted by PicturePush
Het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade, een twee kilometer lang eiland, aangelegd vanaf 1875 toen zeilschepen plaats maakten voor almaar grotere stoomschepen. De vele pakhuizen aan de Oostelijke Handelskade droegen vaak de namen van landen waar men op voer: Brazilië, Panama, Argentinië et cetera. De Koninklijke Hollandse Lloyd had hier zijn thuishaven. De maatschappij vervoerde op grote schaal landverhuizers naar Zuid- en Midden-Amerika. Velen daarvan waren straatarme mensen die de armoede in Oost-Europa ontvluchtten om elders een nieuw leven op te bouwen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaf de Hollandsche Lloyd architect Evert Breman opdracht om een landverhuizershotel te ontwerpen. Met deze voorziening kreeg de rederij een troef in handen om beter te kunnen concurreren met andere passagiersrederijen. Bron: lloydhotel.com

Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush
Grimburgwal 10. Binnengasthuis (voormalig administratiegebouw en kinderkliniek), bouw 1912-1913, architect J.M. van der Mey. Eén van de eerste gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School. Zie meer hierover op pagina 4.1 gewijd aan het eerste echte Amsterdamse School paleis 'Het Scheepvaarthuis'

Image Hosted by PicturePush
Sculptuur van een gebakerde zuigeling met daarboven de letters SPQA welke staan voor "Senatus PopulusQue Amstelodamensis", naar analogie van SPQR in Rome: "De Senaat en het Volk van Rome", de zinsnede die fungeerde als de officiële naam van het Romeinse Rijk, zie: wikipedia


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Passeerdersgracht - Lijnbaansgracht


Image Hosted by PicturePush
Passeerdersgracht 32, Gemeentelijke arbeidsbeurs (1915). Architecten: Pieter Lodewijk (Piet) Kramer (1881-1961) & Joan Melchior Van der Mey (1878 -1949) Het gebouw werd op 26 april 1918 door burgemeester Tellegen in gebruik genomen. Tijdens de oorlogsjaren was het Gewestelijk Arbeidsbureau hier gevestigd. Er werden de medische keuringen, of wat daar voor door moest gaan, uitgevoerd voor de 'Arbeiteinsatz' in Duitsland.

Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Passeerdersgracht (kijkrichting) en Lijnbaansgracht


Image Hosted by PicturePush Kloveniersburgwal 84, Oudemanhuiscomplex, 1931. Architect H.W. van Kempen


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush
Stadhouderskade 7. Gebouwd 1927, ontworpen door F.Kuipers. Tegenwoordig hotel, oorspronkelijk Verenigingsgebouw 'Centraal Gebouw van de Amsterdamsche Maatschappij Voor Jongemannen' (AMVJ), geopend in 1928.


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Stadhouderskade 6, kantoorgebouw 'Atlanta' (1928-29), architect Philip Anne Warners (1888-1952).


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Spuistraat 123


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush
Westermarkt 2, 1919 voltooid. Laatste werk van Gerrit van Arkel, een typisch Amsterdamse School ontwerp, dat een jaar na diens overlijden gereedgekomen. Zie ook archipedia. Enkele andere ontwerpen (meer Jugendstil angehaucht) van van Arkel staan op 4.7.4 afgebeeld


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Zocherstraat 23-25


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush
Achterzijde vanuit het Vondelpark


Image Hosted by PicturePush Badhuis Boerhaaveplein, 1920-1921


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush
Hoek Nieuwe Uilenburgerstraat - Houtkopersburgwal: complex in 1919 ontworpen voor de huisvesting van een gemeentebadhuis en een sectiepost van de dienst Stadsreiniging.


Image Hosted by PicturePush Na kortelings uitgevoerde renovatie


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Nieuwe Uilenburgerstraat - Oostersekade


Image Hosted by PicturePush Oostergasfabriek_____________________________________________________________________________

Beknopte indeling:
1.Gevelversiering 17e/18e eeuw:  1234
2.Stadsgezichten oud Amsterdam:  1234
3.Villa's 19e/20ste eeuw:  123456
4.Amsterdamse School:  12345678
5.Eigen aardigheden:  1234
6.Parken:  1234
7.Architortuur:  12
8.Postmodernisme:  123
45
9.Amsterdam Noord:  12
naar boven

Vervolg: 4.6.4 Amsterdamse School - utiliteitsbouwExterne links:
Amsterdam startpagina
stadsarchief Amsterdam
bureau monumenten & archeologie
beeldbank Amsterdam
archipedia-architectuurencyclopedie
arcam architectuurgids
de ckplus monumenten-site
vrienden van de A'damse binnenstad
stichting Bonas