Amsterdam - architectuur in beeld


1 Gevelvorm en ,-versiering 17e/18e eeuw
1.1 Ontwikkeling en typologie gevelvorm:  12345
1.2 Heraldische gevelversiering:  12
1.3 Narratieve gevelversiering:  123
1.4 Gevelstenen:  12345
-Uitgebreide inhoudsopgave:  index
- i n d e x -

Externe links:
Heraldiek: bronnen, symbolen en betekenis
Symbolen en tekens (Richard Willems)
Heraldische figuren (dbnl.nl)
Oorsprong symbolen (bovenlichten.net)
Amsterdams gemeentewapen
1.2.1 Gevelversiering 17e/18e eeuw - Heraldiek

Image Hosted by PicturePush Brouwersgracht 276. Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden ( ngw )


Image Hosted by PicturePush
Singel 516-518


Image Hosted by PicturePush Prinsenhof (1661), Oudezijds Voorburgwal 195-199


Image Hosted by PicturePush
Ook op het dak van het Prinsenhof prijkt de kogge (koggeschip) of hulk, het eigenlijke gemeentewapen van Amsterdam, reeds afgebeeld op zegels uit de 14e eeuw. Meer opnames van het Prinsenhof vindt u op deze pagina


Image Hosted by PicturePush
Gevelsteen aan de Munttoren, met het Amsterdamse zegel. Geen Andrieskruizen, die komen pas zo’n twee eeuwen later in zwang. Ze worden doorgaans wit geschilderd omdat bladzilver aan de buitenlucht zwart wordt. De kruisjes staan op een zwarte verticale baan. Zo’n baan wil zeggen dat er een rivier door de stad loopt (zie de wapens van Rotterdam, Delft, Weesp, etc.). Alles op een keel (= vermiljoenrood) veld. Been- of lampenzwart en vermiljoen (van cochenille) en loodwit waren de meest voorkomende middeleeuwse kleuren in de Lage Landen. Het rood in de veel latere Hollandse driekleur is van meekrap. Bron: a'damsegevelstenen.nl

Image Hosted by PicturePush
De hulk of het koggeschip zoals hij bovenop het paleis op de Dam prijkt. Ook hier zien we de vlag met de drie St.Andrieskruisen, nu horizontaal aangebracht. Op deze pagina (klik) meer over dit wapen en het paleis op de Dam


Image Hosted by PicturePush
Het stadswapen of zegel zoals het op de binnenplaats van het Karthuizerhofje prijkt


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush
Binnenplaats Oudezijds Huiszittenhuis, ook wel Oudezijds Huiszittenaalmoezeniershuis gebouwd in 1655 naar ontwerp van bouwmeester Willem de Keyser, een zoon van Hendrick de Keyser. Muur aan de Nieuwe Amstelstraat (gefotografeerd vanaf Weesperstraat): fronton met het zegel/stadswapen van Amsterdam.

Image Hosted by PicturePush
Het hondje, symbool van trouw, met de kop over de reling.


Image Hosted by PicturePush
Singel 421, Universiteitsbibliotheek. We zien hier het bekendste gemeentewapen: 2 leeuwen die een schild met St.Andrieskruisen gedekt met de keizerlijke kroon vasthouden. Zie ngw


Image Hosted by PicturePush
Het stadswapen werd aangebracht in 1723, toen de gevel zijn huidige uiterlijk kreeg. Er was toen in het gebouw een beroemd logement gevestigd: het hotel Garnalendoelen.


Image Hosted by PicturePush
De kleinere wapentjes zijn die van de vier 'overlieden' van de Handboogdoelen in 1651, met in het midden het wapen van het handboogschuttersgilde Grote delen van het doelengebouw, dat dateert van omstreeks 1517, bleven onder pleisterwerk en behangsels behouden. In 1968 kwamen bij de restauratie ten behoeve van de bibliotheek in het interieur verschillende onderdelen van het oude doelengebouw tevoorschijn. De grote zaal op de eerste verdieping had nog een oorspronkelijk balkenplafond; in de muren zaten resten van gotische vensters en van de grote schouwen, die konden worden gereconstrueerd. Op de begane grond kwam een groot stuk metselwerk met uitkragende bogen tevoorschijn, een restant van de middeleeuwse voorgevel. Het is een eigenaardig idee dat zich in dit deel van de Universiteitsbibliotheek mogelijk het oudste metselwerk van Amsterdam en de enige laat-middeleeuwse schouw van de stad bevinden. De herinnering aan de eerste gebruikers van het gebouw, de schutters van het St.-Sebastiaansgilde, is daarmee nog net niet helemaal verdwenen. ( uba )

Image Hosted by PicturePush Staalstraat, topgevel van de Saaihal, Pieter de Keyser 1641. Wapen van Amsterdam met keizerskroon.


Image Hosted by PicturePush Rusland 61


Image Hosted by PicturePush
Oude Hoogstraat, Walekerkpoort door Hendrick de Keyser, 1616. De doodshoofden verwijzen naar de toenmalige functie van het poortje: een doorgang voor uitvaarten vanuit de Waalse Kerk


Image Hosted by PicturePush
Oude Accijnshuis, Oudebrugsteeg. Gebouwd in 1637-1638 in classicistische stijl. Het is niet bekend wie dit bouwwerk ontworpen heeft; het wordt toegeschreven aan zowel Jacob van Campen als Pieter de Keyser. In het Accijnshuis verzamelde het vijfkoppige college van accijnsmeesters de accijnzen (invoerrechten) die betaald moesten worden voor scheepsladingen van bijvoorbeeld graan, bier, wijn, turf, kolen en specerijen. Het was het enige stadscollege dat niet in het stadshuis (nu Paleis op de Dam) gevestigd was. De bakstenen voor- en zijgevel hebben Ionische pilasters van zandsteen ter decoratie. De twee deuren aan de Oudebrugsteeg hebben een natuurstenen omlijsting. Boven elke deur zijn twee gebeeldhouwde leeuwen met boven de linkerdeur het Amsterdamse stadszegel (een koggeschip) en boven de rechterdeur het wapen van de stad met de drie Andreaskruizen. ( wikipedia )

Image Hosted by PicturePush Brouwersgracht 174-178


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush
Image Hosted by PicturePush Keizersgracht 367


Image Hosted by PicturePush
Brouwersgracht 114-118. Amsterdam is de stad onder de keizerskroon. In de late Middeleeuwen was men hier bijzonder trots op, want het was een teken van grote uitverkiezing boven de andere steden. Zelfs toen Amsterdam in de zeventiende eeuw een republikeinse handelsstad was, hield men de keizerskroon op het stadswapen in ere. ( kroonlantaarn.nl )

Image Hosted by PicturePush
De Westertoren. Hendrick de Keyser plaatste deze Rudolphinische kroon in 1638 op de Westertoren. Hij is gemaakt van hout en bekleed met lood. De banden zijn van koper, de 750 parels van glas.


Image Hosted by PicturePush Het gemeentewapen op de Westertoren


Image Hosted by PicturePush Singel 77


Image Hosted by PicturePush
Oranje Nassau Kazerne, Sarphatistraat 600-660 (276 m lang), gebouwd in 1810, ten tijde van het bewind van Napoleon Bonaparte. Het hierboven getoonde wapen aan de voorzijde van het gebouw was oorspronkelijk het Franse keizerlijke wapen. Het werd na de Franse nederlaag in 1813 vervangen door het wapen van de 'soevereine vorst' Willem I (Willem Frederik) die zijn vader Willem V - overleden in ballingschap in Engeland - opvolgde. In 1815 werd het Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen en het officiele 'koninklijke wapen' ingevoerd. Daarmee is dit het enige openbaar aangebrachte wapen van de soevereine vorst (stelling-amsterdam.nl).

Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Nog enige andere timpanen van de Oranje Nassau Kazerne staan bij symbolische voorstellingen afgebeeld.


Image Hosted by PicturePush Het Aalsmeerder Veerhuis uit 1634 aan de Sloterkade


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Oudekerksplein, Oude Kerk. Boven de poort zien we het wapen van de Habsburgse keizers Maximiliaan en Philips de Schone (Karel V).Image Hosted by PicturePush


Image Hosted by PicturePush Oostenburgergracht. Wapen met VOC-monogram, vroeg 17e eeuw. Zie oostenburgcomplex.nl


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Kattenburgerstraat


Image Hosted by PicturePushfamiliewapens

Image Hosted by PicturePush Het familiewapen van Poppen (Kloveniersburgwal 95. Philips Vingboons, 1642) werd in de achttiende eeuw door de toenmalige eigenaren vervangen


Image Hosted by PicturePush Huis Bambeeck, Kloveniersburgwal 77, eveneens van Philips Vingboons, gebouwd ±1650


Image Hosted by PicturePush
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, ontworpen door een jongere broer van Philips Vingboons: Justus Vingboons (1620/21-1698). Het huis is gebouwd in opdracht van de gebroeders Louys en Hendrick Trip uit de familie Trip. Zij noemden zichzelf "wapenhandelaren van de vrede" (Ex Bello Pax). Louys Trip is driemaal gekozen tot burgemeester van Amsterdam, in 1674, 1676 en 1679. Louys Trip (1605-1684) en Hendrick Trip (1607-1666) handelden in ijzer, wapens en munitie. Ze arriveerden rond 1630 in Amsterdam. Louys was getrouwd met Emerentia Hoefslager (1614-1673); Hendrick met Johanna de Geer (1627-1691), een nichtje van hun grote concurrent Louis de Geer (1587-1652). De broers wilden het huis van Louis de Geer, het Huis met de Hoofden, in de schaduw stellen. Om dit te kunnen doen, sloegen zij in 1655 de handen ineen en lieten door Justus Vingboons een burgerpaleis ontwerpen, bestaande uit twee volledige huizen achter een gemeenschappelijke voorgevel; de breedste grachtenhuisgevel van Amsterdam. Het Trippenhuis werd in 1660-1662 aan de Kloveniersburgwal gebouwd. De gevel is versierd met vruchtenslingers tussen de ramen, in het midden met olijf- en palmtakken, symbolen van de vrede (wikipedia) .

Image Hosted by PicturePush
In het timpaan prijkt het wapen van de familie Trip: drie tripklompjes in het schild,- op deze foto niet goed te zien,- geflankeerd door vier kanonlopen en aan weerszijden een voorraad kanonskogels.


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Op het dak staan hoekschoorstenen in de vorm van mortieren


Image Hosted by PicturePush Rokin 91


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Blindgekapte wapenschilden op De Coddeman, Nieuwezijds Voorburgwal 171


Image Hosted by PicturePush
Het huis 'Parijs' aan de Oudezijds Voorburgwal 232 werd gebouwd in 1626 in opdracht van Pieter Parys. De gevelbekroning toont het pompeuze alliantiewapen van de familie Mamuchet-Van Heusden (ma mouchet = mijn snoet). In totaal zijn er in het wapen vier 'snoeten' te zien, met onfortuinlijk groot uitgevallen neuzen. De gevel van het pand werd in 1715 vervangen door het huidige exemplaar   (Amsterdam Toerisme & Congres Bureau )

Image Hosted by PicturePush Herengracht 499


Image Hosted by PicturePush
Alliantiewapen van Willem van Loon Jansz (het schild voor het wapen van de man) en Elisabeth de Witt (als gebruikelijk voor het wapen van de vrouw een ovaalvorm). De morenkoppen zijn standaardonderdeel van het wapen van van Loon.


Image Hosted by PicturePush Herengracht 495, bouwjaar 1672 en 1707. Zie amsterdamsegrachtenhuizen-Herengracht 495


Image Hosted by PicturePush Herengracht 495: In het smeedijzerwerk zien we de spreuk OMNIA ORTA OCCIDUNT = Al wat opgegaan is, gaat onder.


Image Hosted by PicturePush Het wapen dat de lijstgevel van Herengracht 495 siert


Image Hosted by PicturePush Herengracht 491


Image Hosted by PicturePush Het blindgekapte wapen in de attiek van Herengracht 491


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush
Herengracht 520


Image Hosted by PicturePush Wapen van Lieve Geelvinck, burgemeester van Amsterdam


Image Hosted by PicturePush
Spuistraat


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Keizersgracht 27 (middelste pand)


Image Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePushImage Hosted by PicturePush Keizersgracht 71


Image Hosted by PicturePush_____________________________________________________________________________

Beknopte indeling:
1.Gevelversiering 17e/18e eeuw:  1234
2.Stadsgezichten oud Amsterdam:  1234
3.Villa's 19e/20ste eeuw:  123456
4.Amsterdamse School:  12345678
5.Eigen aardigheden:  1234
6.Parken:  1234
7.Architortuur:  12
8.Postmodernisme:  123
45
9.Amsterdam Noord:  12
naar boven

vervolg:   1.1.2 HeraldiekExterne links:
Amsterdam startpagina
stadsarchief Amsterdam
bureau monumenten & archeologie
beeldbank Amsterdam
archipedia-architectuurencyclopedie
arcam architectuurgids
de ckplus monumenten-site
vrienden van de A'damse binnenstad
stichting Bonas